Диал-Р ЕООД през есента на 2018г. спечели отново проект  с европейско финансиране.
 
Внедряване на триизмерно моделиране и кроене на обувки, което води до подобряване на управлението на ефективността на ресурсите в Диал-Р ЕООД за подобряване на производствените процеси повишаване на конкурентоспособността на предприятието.
 
С помощта на този проект ще намалим отпадъците на фабриката на минимум и по този начин ще допринесем частица от опазването на нашата природа